Więcej

Konwertuj SSL

Przy uruchamianiu szyfrowania na witrynie www, każdy serwer wymaga innego rodzaju pliku z certyfikatem. Konwerter SSL łatwo i szybko zamienia pliki 6 formatów — w zależności od tego, który jest wymagany. Do wyboru są: PEM, DER, PKCS#7, P7B, PKCS#12 i PFX.

Jeśli Twój certyfikat został wystawiony w formacie, którego nie obsługuje serwer, użyj poniższego konwertera:

  • wybierz obecny format certyfikatu,
  • wybierz format, na jaki ma zostać zmieniony,
  • załaduj plik z certyfikatem SSL,
  • kliknij przycisk konwertuj.
Obecny format:
Zmiana na:
 

* - pola wymagane

Format PEM

To najpopularniejszy format, w jakim Centra Autoryzacji wystawiają certyfikaty SSL. W tym formacie może być również udostępniany certyfikat pośredni i główny CA. Ten rodzaj jest rozpoznawany po rozszerzeniach pliku: .pem, .crt, .cer lub .key (w plikach są zawarte linie BEGIN i END certyfikatu, klucza etc.). Jest zakodowany w formacie Base64.

PEM jest kompatybilny z serwerami Apache i podobnymi. Podczas instalacji większość serwerów wymaga pojedynczych plików — certyfikat(y) nie może być połączony z kluczem prywatnym itp.


Format DER

To binarna forma PEM. Pliki z tym formatem certyfikatu mogą mieć końcówkę .der lub .cer.

DER najczęściej jest wykorzystywany do instalacji na serwerach Java. Konwerter umożliwia zmianę certyfikatów na typ .der, do konwersji klucza należy użyć komendy OpenSSL.


Format PKCS#7 lub P7B

Te pliki są zazwyczaj kodowane w formacie Base64 i mają końcówki .p7b lub .p7c. Pliki P7B zawierają linie „-----BEGIN PKCS7-----” i „-----END PKCS7-----”. W tym formacie nie występują klucze prywatne.

PKCS#7 i P7B są stosowane do instalacji m.in. na serwerach Microsoft Windows i Java Tomcat.


Format PKCS#12 lub PFX

To binarny format, w którym znajduje się certyfikat wystawiony dla domeny (witryny), certyfikaty pośrednie i klucz prywatny. Pliki zazwyczaj mają końcówki .pfx lub .p12. Najczęściej są używane do importu i eksportu certyfikatów oraz kluczy prywatnych na serwerach Windows.

Podczas zmiany formatu PFX na PEM, w jednym pliku zostanie umieszczony certyfikat i klucz prywatny. W celu ich rozdzielenia, należy otworzyć plik w edytorze tekstowym, skopiować je do oddzielnych plików łącznie z liniami BEGIN i END, a następnie zapisać jako certyfikat.cer, CA.cer i kluczprywatny.key.


Kliknij tutaj, aby do konwersji użyć poleceń OpenSSL.