Więcej

Jakie są wymagania techniczne dla certyfikacji?

Certyfikat jest wystawiany dla określonej domeny lub poszczególnych nazw w wybranej domenie. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o certyfikat jest posiadanie prawa własności domeny, która ma zostać zabezpieczona. W przypadku wielu certyfikatów zabezpieczana jest jedna domena (np. domeny.pl). Pozostałe certyfikaty chronią nielimitowaną ilość subdomen (typ Wildcard - np. a.domeny.pl, b.domeny.pl, c.domeny.pl itd.) lub do 100 różnych nazw domenowych (typ Multi-Domain).

W celu wystawienia certyfikatu należy wygenerować i przesłać plik CSR (zob. kategorię Plik CSR).