Więcej

Czym jest pełna nazwa domenowa (Fully Qualified Domain Name – FQDN)?

Pełna nazwa domenowa (Fully Qualified Domain Name – FQDN) to adres, dla którego wystawiany jest certyfikat SSL. Jest ona podawana przy generowaniu pliku CSR.

Jeżeli ochrona SSL ma obejmować stronę https://panel.domeny.pl/platnosci.html FQDN dla niej to panel.domeny.pl

FQDN nie obejmuje znaków innych niż „.” i „-”.