Więcej

Zeus

Generowanie CSR odbywa się w kilku szybkich krokach:

  1. Zaloguj się do serwera.
  2. Z lewego menu wybierz opcję SSL certificates.
  3. Wyświetli się sekcja Certificate Set Management. W części Creating a Certificate Set kliknij przycisk Create.
  4. W zależności od certyfikatu, zaznacz opcję Buy a certificate from VeriSign lub Buy a certificate from another certifying authority i kliknij OK.
  5. Następnie wpisz wszystkie wymagane informacje (nazwę domeny, firmy, na które będzie wystawiony certyfikat etc.). Pamiętaj, że minimalna długość klucza to 2048-bit. Sprawdź, czy wszystkie informacje są poprawne i zatwierdź OK.
  6. CSR należy zapisać w edytorze tekstowym - będzie potrzebny podczas zamawiania certyfikatu SSL.