Więcej

Plesk Panel 9

Generowanie CSR za pomocą Plesk 9.

Zaloguj się do Panelu Zarządzania serwerem.

Wybierz kolejno opcje: Domains, następnie kliknij w nazwę domeny, która ma być chroniona i wybierz opcję SSL Certificates.

Ukaże się okno do zarządzania SSL.

Kliknij w ikonkę Add SSL Certificate.

W nowym oknie wpisz wszystkie informacje niezbędne do wygenerowania CSR.

Wpisz nazwę certyfikatu, która pomoże Ci odnaleźć i rozpoznać plik certyfikatu.

Podaj pozostałe dane wg wzoru:

Bits: (szyfrowanie) 2048
Country: (kraj) Poland
State or province: (województwo) malopolskie
Location: (miasto) Krakow
Organization name: (nazwa firmy) Twoja firma sp. z o. o.
Organization department: (dział zamawiający certyfikat) IT
Domain name: (nazwa domeny, która ma byc zabezpieczona) www.TwojaDomena.pl
E-mail: ty@TwojaDomena.pl

Upewnij się, że wpisane informacje nie mają błędów i kliknij przycisk Request.

CSR został wygenerowany. Kliknij nazwę, pod którą został wygenerowany plik (znajdziesz ją na liście certyfikatów). Następnie skopiuj część CSR – zaczynając od linii -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- i kończąc na -----END CERTIFICATE REQUEST-----

Zapisz go w pliku tekstowym .txt – będzie potrzebny po złożeniu zamówienia na certyfikat SSL.