Więcej

Novell ConsoleONE

  1. Zaloguj się jako administrator do drzewa eDirectory.
  2. Uruchom ConsoleOne.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na kontener obiektów zawierających serwer, na którym będzie instalowany certyfikat SSL.
  4. Wybierz New, a potem Object.
  5. Kliknij zakładkę Security, następnie Certificates.
  6. Z listy boksów w oknie New Object podwójnie kliknij NDSPKI:Key Material.
  7. W ten sposób zostanie uruchomione okno Create a Server Certificate i Server Certificate.
  8. Postępuj wg instrukcji. W przypadku pytań skorzystaj z Pomocy, która jest dostępna w oknie (Help).