Więcej

Microsoft Office Communications Server 2007 (OCS)

Generowanie pliku CSR dla serwera Microsoft Office Communications 2007

Wybierz serwer, dla którego ma być wygenerowany CSR: w menu Start wejdź w Programy, następnie w Narzędzia administracyjne i OCS 2007.

Rozwijając nowe okno, znajdź właściwą nazwę serwera i kliknij na niej prawym przyciskiem myszy.

Wybierz opcję Certificates.

Otworzy się okno Certificate Wizard. Kliknij Next, aby przejść dalej.

W kolejnym oknie zaznacz opcję Create a new Certificate i kliknij Next.

Wybierz Prepare the request now, but send it later i naciśnij Next.

W nowym oknie wpisz nazwę swojego certyfikatu (pole Name). Następnie upewnij się, że długość klucza wynosi minimalnie 2048 bitów.

Zaznacz również opcję Mark cert as exportable, jeśli chcesz mieć możliwość instalowania certyfikatu na więcej niż jednym serwerze.

Kolejne okna będą wymagały podania informacji o przeznaczonej do zabezpieczenia domenie oraz jej właścicielu.

Okno Organization Information:

  • w polu Organization wpisz pełną nazwę swojej firmy,
  • w polu Organization unit wpisz dział firmy odpowiedzialny za zarządzanie certyfikatem.

Kliknij Next.

Okno Your Server's Subject Name:

  • w polu Subject name wpisz nazwę zabezpieczanej domeny,
  • przy zamówieniach certyfikatów Multi-Domain, które mają chronić więcej niż jedną domenę, użyj pola Subject Alternative Name, aby wpisać wszystkie nazwy domen przeznaczone do ochrony (oddziel je przecinkami),
  • zaznacz opcję Automatically add local computer name.

Kliknij Next.

Okno Geographical Information:

  • wybierz kraj, województwo oraz miasto, w których znajduje się Twoja firma.

Kliknij Next.

Wszystkie informacje niezbędne do wygenerowania pliku CSR zostały już podane. Teraz należy zapisać plik - wpisz nazwę pliku i wybierz lokalizację, gdzie ma być zapisany. Będzie to plik tekstowy .txt - niezbędny do wystawienia certyfikatu SSL.
Kliknij Save.

Sprawdź wszystkie wcześniej wpisane dane w podsumowującym oknie Request Summary. Kliknij Next, aby zakończyć. Plik będzie zapisany w miejscu, które zostało wskazane wcześniej.