Więcej

Microsoft IIS 5.x & 6.x (wersja podstawowa)

Generowanie CSR dla Microsoft IIS 5.x & 6.x (CSR generowany na serwerze bez zainstalowanego jeszcze certyfikatu SSL)

Wybierz menu Start/Administrative Tools.

Uruchom Internet Services Manager.

Wybierz stronę dla której uruchamiasz SSL. Najedź kursorem na opcję Default Web Site, kliknij prawy klawisz i wybierz opcję Properties.

W nowym oknie wybierz zakładkę Directory Security. W części Secure communications kliknij przycisk Server Certificate.

Zaznacz pierwszą opcję: Create a new certificate i kliknij Next.

W nowym oknie zaznacz pierwszą opcję Prepare the request now... i kliknij Next.

Wprowadź dowolną nazwę certyfikatu. Jeśli na serwerze istnieje klika serwisów pomoże Ci to w identyfikacji danego serwera. Wybierz długość klucza szyfrowania. Minimalna to 2048-bit.

Wpisz nazwę swojej firmy i dział, który zamawia certyfikację. Kontynuuj klikając Next.

Wpisz nazwę domeny, dla której chcesz wygenerować CSR.

Wybierz kraj, województwo i miejscowość, siedziby Twojej firmy.

Wybierz miejsce na dysku, gdzie zostanie zapisany plik CSR.

Następnie zostanie wyświetlone podsumowanie wszystkich wpisanych danych. Jeśli jakakolwiek wcześniej podana informacja jest błędna popraw ją używając przycisku Back.

Czekaj na ostatnie okno, które potwierdzi wygenerowanie CSR. Nie usuwaj okna przed pokazaniem się ostatecznych informacji.

Otrzymane dane należy zapisać w dokumencie tekstowym - będą potrzebne po złożeniu zamówienia na certyfikat.