Więcej

Lighttpd

Generowanie CSR odbywa się przy użyciu OpenSSL.

Rozpocznij od przejścia do katalogu serwera:

cd /etc/lighttpd

Teraz wygeneruj plik CSR wraz z kluczem prywatnym, używając komend:

openssl genrsa -des3 -out www.domain.ext.key 2048

openssl req -new -key www.domain.ext.key -out www.domain.ext.csr

Po wpisaniu drugiej komendy, zostaniesz poproszony o podanie Common Name. To nazwa domeny, która będzie poprzedzona protokołem https:// - musi więc być w domyślnej formie, np. CertyfikatySSL.pl lub www.CertyfikatySSL.pl, jedna_subdomena.CertyfikatySSL.pl lub w formie Wildcard *.CertyfikatySSL.pl

CSR zostanie zapisany w formie www.domain.ext.csr: otwórz go używając Notatnika - będzie potrzebny do zamówienia certyfikatu SSL.