Więcej

Kerio Mailserver

Poszczególne kroki niezbędne do wygenerowania pliku CSR:

  • W konsoli administracyjnej zlokalizuj okno dialogowe Configuration/SSL Certificates.
  • Wybierz New, a następnie Certificate Request.
  • Wpisz wszystkie wymagane informacje.
  • Pamiętaj, że certyfikat będzie działać tylko wtedy, gdy Hostname (nazwa serwera DNS) będzie wskazywać na IP serwera.
  • Zobacz plik CSR: wybierz właściwy plik i Show, anastępnie Request. Informacja pojawi się w osobnym oknie.
  • Skopiuj całość do edytora tekstowego i zapisz jako plik.csr – będzie potrzebny do zamówienia certyfikatu ssl.