Więcej

IMAP

Przy generowaniu pliku CSR dla serwera IMAP należy korzystać z komend OpenSSL.

1. Najpierw wygeneruj swój klucz prywatny (bez hasła):
openssl genrsa -out imapd.pem
2. Następnie wygeneruj plik CSR, używając komendy:
openssl req -new -key -out W tym miejscu należy wpisać wszystkie wymagane informacje (m.in. nazwę domeny, która ma być chroniona, firmę lub właściciela strony www/domeny, klucz szyfrowania - minimum 2048-bit itp.).

3. Na końcu należy zapisać plik (razem z liniami BEGIN i END) w edytorze tekstowym - będzie potrzebny w czasie zamawiania certyfikatu.