Więcej

IIS: jak wygenerować CSR bez usuwania obecnego certyfikatu?

       (Panel IIS Admin)
  1. Stwórz tymczasową witrynę w IIS.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na nowo utworzoną stronę i wybierz Właściwości (Properties).
  3. Kliknij kartę Zabezpieczenia katalogów (Directory Security), a następnie Certyfikat serwera (Server Certificate).
      (Konsola certyfikatu serwera)
  4. Wprowadzić informacje, które chciałbyś mieć/masz w istniejącym certyfikacie.
  5. Wyślij do nas plik CSR.
      (Na stronie produkcyjnej)
  7. Kliknij prawym przyciskiem myszy na nowo utworzoną stronę i wybierz Właściwości (Properties).
  8. Kliknij kartę Zabezpieczenia katalogów (Directory Security), a następnie Certyfikat serwera (Server Certificate).
      (Konsola certyfikatu serwera strony produkcyjnej)
  9. Wybierz opcję Zastąp bieżący certyfikat (Replace the current certificate) i kliknij przycisk Dalej.
10. Wybieraj  Dalej, aż do wyjscia z konsoli.
11. Usuń tymczasową stronę po tym jak zainstalowałeś już certyfikat.