Więcej

IBM WebSphere 4.0

W celu wygenerowania pliku CSR dla tego serwera, najpierw należy stworzyć keystore - miejsce, gdzie będzie przechowywany klucz prywatny niezbędny do bezpiecznego szyfrowania SSL.

Otwórz narzędzie IKEYMAN, używając komendy ./ikeyman.sh
Pojawi się okno IBM Key Management. Można użyć istniejącego keystora, jednak tutaj pokażemy jak utworzyć nowy:

  • w oknie IBM Key Management wybierz z górnego menu Key Database File opcję New.
  • pojawi się nowy boks: pozostaw w nim JKS jako typ bazy danych, wpisz nazwę pliku i wybierz lokalizację, gdzie ma zostać zapisany.


Teraz można przejść do generowania pliku CSR

  • W oknie IBM Key Management wybierz z górnego menu Create opcję New Create Request.
  • Pojawi się nowe okno dialogowe. Należy wpisać w nim następujące informacje:

Key label: słowa kluczowe, które ułatwią późniejsze odnalezienie wygenerowanego CSR w keystore,
Key Size: należy wybrać minimum 2048-bit,
Common Name: nazwa domeny, w formie, która ma być chroniona (np. z www lub bez www),
Organization: pełna nazwa firmy,
Organization Unit: dział zamawiający SSL,
Locality: miasto,
State/Proviince: wojewodztwo,
Country: wybierz kod kraju,
Request file name: nazwa pliku z CSR.
Kliknij OK, aby zakończyć generowanie CSR. Razem z wygenerowanym CSR powstaje para kluczy (prywatny w keystore, publiczny w przysłanym certyfikacie).

Generowanie kończy okno o treści: A new certificate request has been successfully created in the file:
___________________________
You must send the file to a certification authority to request a certificate.
Plik CSR jest niezbędny do wystawienia certyfikatu SSL.