Więcej

IBM Lotus Domino

Generowanie CSR dla serwera IBM Lotus Domino

Uruchom panel zarządzania usługami Domino.

W górnym menu wybierz File, Open server, a następnie serwer Domino, którym chcesz zarządzać.

Otwórz bazę certsrv.nsf – zakładka File, podwójne kliknięcie Server Certificate Administration Database.

Ponownie wybierz zakładkę File. Z wysuniętych opcji wejdź w Database i kliknij Open.

W nowym oknie wybierz nazwę serwera, dla którego generujesz CSR. W polu Database kliknij Server Certificate Admin.

W nowym oknie kliknij Create Key Ring.

W polu Key Ring Name wpisz nazwę pliku Key Ring.

W miejscu Key Ring Password wpisz hasło zabezpieczające plik.

Wybierz długość klucza 2048-bit.

Następnie uzupełnij dane niezbędne do wygenerowania pliku Key Ring:
Common Name [pełna nazwa domeny]: www.Twoja.Domena.pl
Organization [nazwa firmy]: Twoja firma
Organization Unit [dział w firmie]: IT
City: Miasto
State: wojewodztwo
Country [skrót państwa]: PL

Upewnij się, że wszystkie pola zostały wypełnione bez błędów i kliknij przycisk Create Key Ring i OK.

Następnie wybierz z głównego menu opcję Create Certificate Request.

Wpisz i zapamiętaj hasło zabezpieczające plik.

Uzupełnij wszystkie pola tak samo jak przy uzupełnianiu pliku Key Ring i zapisz plik jako csr.txt.