Więcej

IBM HTTP

Generowanie CSR przy użyciu IKEYMAN.

Ważne: Tworzony plik będzie przechowywany w katalogu, w którym uruchamiasz IKEYMAN.

Najpierw stwórz plik Key Database:

 • Key Database jest plikiem używanym przez serwer do przechowywania jednego lub więcej par kluczy i certyfikatów. Wystarczy jeden Key Database do wszystkich par kluczy i certyfikatów, można również używać kilku.
 • Wykonaj IKEYMAN w  linii komend UNIX lub uruchom program Key Management w folderze IBM HTTP SERVER (Windows).
 • Wybierz Key Database File z interfejsu głównego użytkownika, a następnie New.
 • W otwartym oknie (New) wpisz nazwę pliku i kliknij OK.
 • Następnie system poprosi Cię o ustanowienie hasła, wpisz je i raz jeszcze potwierdź, kończąc całość przyciskiem OK.


Następnie można stworzyć pary kluczy i CSR:

 • Wykonaj IKEYMAN w linii komend UNIX lub uruchom program Key Management w folderze IBM HTTP SERVER (Windows).
 • Wybierz Key Database File z interfejsu głównego użytkownika i otwórz go.
 • W oknie dialogowym (Open), wybierz wcześniej stworzony plik Key Database i kliknij OK.
 • W kolejnym kroku podaj hasło i potwierdź je (OK).
 • Wybierz Create z interfejsu głównego użytkownika, a następnie New Certificate Request.
 • W oknie New Key and Certificate Request wpisz wymagane dane:

Key Label: wpisz komentarz do identyfikacji klucza i certyfikatu w bazie danych,
Keysize: minimum 2048-bit,
Common Name: pełna nazwa domeny (FQDN) np. www.MojaDomena.pl,
Organization Name: nazwa firmy/instytucji,
Organization Unit: nazwa działu,
Locality: miasto,
State/Province: województwo,
Zipcode/Postalcode: kod pocztowy,
Country: kod kraju, np. PL.

Podając informacje do pliku CSR nie należy używać znaków polskich oraz : < > ~ ! @ # $ % ^ / \ ( ) ? , &

 • Nazwij plik CSR lub użyj domyślnej nazwy.
 • Zakończ klikając OK w oknach.