Więcej

H-Sphere Control Panel

1. Zaloguj się do panelu i kliknij SSL.
2. Na liście domen wybierz nazwę, która ma być chroniona i uruchom przy niej stosowanie SSL.
3. Pojawi się formularz. Kliknij link, który znajduje się w jego górnej części.
4. Wprowadź dane, które są niezbędne do wygenerowania pliku CSR i potwierdź je, klikając Submit. Ważne: W żadnym polu nie używaj znaków specjalnych < > ~ ! @ # $ % ^ / \ ( ) ? , &
5. Skopiuj do Notatnika:
- plik CSR (SSL Certificate Signing Request),
- klucz prywatny (SSL Server Private Key),
- certyfikat tymczasowy (Temporary SSL Certificate).
6. CSR będzie potrzebny w czasie zamawiania certyfikatu SSL.