Więcej

F5 FirePass

1. Zaloguj się w konsoli administratora i kliknij Server.
2. W sekcji Security kliknij Certificates.
3. Wybierz opcję Generate a New Certificate Request. Pojawi się formularz.
4. Wypełnij dane niezbędne do wygenerowania pliku - nazwę firmy, adres siedziby i domenę (Common Name), która będzie chroniona. Pamiętaj, że zabezpieczona będzie tylko podana nazwa (www.CertyfikatySSL.pl to inna nazwa niż CertyfikatySSL.pl).
Ważne: jeśli wprowadzisz hasło w polu Encryption Password, będziesz je musiał wprowadzić również podczas instalacji certyfikatu.
5. Kliknij przycisk Generate Request.
6. Plik zostanie wygenerowany. Pobierz go (w formacie .zip) klikając Click here to download your new Certificate Request. Razem z nim zostanie pobrany klucz prywatny.
7. CSR będzie potrzebny do wystawienia certyfikatu SSL.