Więcej

Exchange 2010

Generowanie CSR dla Exchange 2010

Metoda 1:
Otwórz Exchange Management Shell
Użyj komendy (możesz ją sformatować w edytorze tekstu):
-> New-ExchangeCertificate -GenerateRequest -SubjectName "C=PL, O=Domeny.pl, cn=domeny.pl" -PrivateKeyExportable $true CSR ukaże się na ekranie.

Metoda 2:
Otwórz Exchange Management Shell
Użyj komendy: -> $CSR = New-ExchangeCertificate -GenerateRequest -SubjectName "C=PL, O=Domeny.pl, cn=domeny.pl" -PrivateKeyExportable $true Następnie podaj lokalizację, w której zostanie zapisany CSR:
-> Set-Content -Path "C:\2010CSR.txt" -Value $CSR Otrzymane dane należy zapisać w dokumancie tekstowym - będą potrzebne po złożeniu zamówienia.
 

Ważne: W przypadku certyfikatów Multi-Domain, domeny należy podać po przecinku w polu cn= .