Więcej

Exchange 2007

Generowanie CSR dla Exchange 2007

Tworzenie CSR odbywa się po otwarciu Exchange Management Shell – konsoli dostępnej w Exchange 2007. W celu uruchomienia konsoli wejdź do menu "Start", a następnie w "Programy". Po wybraniu "Microsoft Exchange Server 2007", kliknij "Exchange Management Shell".

Parametr "GenerateRequest" oznacza polecenie generowania CSR, który zostanie zapisany w formacie PKCS#10.

Parametr "SubjectName" zawiera dane podpisane certyfikatem. W miejscu "CN" wpisz nazwę domeny w formie FQDN, czyli domenę z nazwą hosta (np. www.certyfikatySSL.pl).

Generowanie CSR rozpoczyna polecenie:
New-ExchangeCertificate -GenerateRequest -SubjectName "C=PL, O=Twoja firma, CN=Twoja domena" -Path c:\exchange.comodo.com.req
Otrzymany plik "exchange.comodo.com.req" można otworzyć we wszystkich programach do plików tekstowych.

W celu backap'u lub przeniesienia certyfikatu na inny serwer użyj polecenia:
New-ExchangeCertificate -GenerateRequest -SubjectName "C=PL, O=Twoja firma, CN=Twoja domena" -Path c:\exchange.comodo.com.req -PrivateKeyExportable $true
To minimum informacji, które są potrzebne do wystawienia certyfikatu UCC. CSR może zawierać nazwę tylko jednej domeny - pozostałe wpisuje się w formularzu zamówienia certyfikatu SSL. Jeśli jednak chcesz je wpisać już teraz, podaj komendę:
New-ExchangeCertificate -GenerateRequest -SubjectName "C=PL, O=Twoja firma, CN=Twoja domena" -domena nr 1, domena nr 2, domena nr 3 -Path c:\exchange.comodo.com.req -PrivateKeyExportable $true