Więcej

DirectAdmin

Generowanie pliku CSR dla serwera Direct Admin

Zaloguj się do Panelu Zarządzania.

Po prawej stronie ukaże się menu Access Level - zmień poziom uprawnień z Admin Level na User Level (wystarczy kliknąć User Level).

Następnie odszukaj sekcję Advanced Features i kliknij opcję SSL Certificates.

Wybierz opcję Create a Certificate Request i wpisz wszystkie wymagane informacje (poniżej znajduje się przykład):

2 letter Country Code (dwuliterowy skrót kraju): PL
State (województwo): malopolskie
City (miasto): Krakow
Company (nazwa firmy, organizacji): Twoja firma sp. z o. o.
Company Division (dział firmy zamawiający certyfikat SSL): IT
Common Name (nazwa domeny, która ma być chroniona): TwojaDomena.pl
E-mail (adres e-mail do osoby kontaktowej): ty@twojadomena.pl

Sprawdź poprawność wszystkich wpisanych informacji i kliknij Save.

Pojawi się okno SSL Certificate Request. Zaznacz i skopiuj pierwszą część znaków tekstowych (włączając w to linie: -----BEGIN----- i -----END CERTIFICATE REQEST-----).

Zapisz kopię pliku CSR - będzie potrzebny po złożeniu zamówienia.