Więcej

Courier IMAP

1. Zaloguj się do serwera poprzez terminal administratora.

2. W wierszu poleceń (zastąp "server" nazwą swojego serwera) wpisz:

openssl req -new -nodes -keyout server.key -out server.csr

3. Rozpocznie się proces generowania dwóch plików:

  • Private-Key - służy do odszyfrowywania certyfikatu SSL,
  • CSR - konieczny do wygenerowania certyfikatu SSL.

4. W polu Common Name wpisz pełną nazwę domeny (FQDN), która prowadzi do zabezpieczanej strony. W przypadku certyfikatów Wildcard domena powinna zaczynać się od znaku * - np. *.mojadomena.com.

5. Następnie podaj dane firmy/organizacji (część informacji może być już uzupełniona).

6. Rozpocznie się generowanie pliku CSR.

7. Otwórz go w Notatniku i skopiuj go łącznie z liniami BEGIN I END. Zapisz go jako nazwadomeny.csr - plik będzie potrzebny do wydania certyfikatu SSL.