Więcej

Cobalt RaQ4 i XTR

Generowanie CSR: Cobalt RaQ4 i XTR

I. Najpierw należy skonfigurować usługę SSL na serwerze:

Otwórz Server Management (Zarządzanie serwerem).
Obok strony, dla której uruchamiasz SSL kliknij zieloną ikonę (klucz w przypadku RaQ4, ołówek w przypadku XTR).
Otworzy się okno Site Management (Zarządzanie Stroną).
Kliknij po lewej stronie Site Settings (Ustawienia Strony). W przypadku XTR będzie to Genral (Ogólne). Następnie zaznacz box Enable SSL (Uruchom SSL) i zapisz zmiany (Save Changes).

II. Kolejny krok to generowanie certyfikatu self-signed (zostanie on podpisany przez zaufane zewnętrzne Centrum Autoryzacji):

Otwórz Server Management (Zarządzanie serwerem).
Obok strony, dla której udostępniałeś opcję SSL, kliknij zieloną ikonę klucza (RaQ4) lub ołówka (XTR).
Po lewej stronie kliknij SSL Settings (Ustawienia SSL).
Pojawi się tabela Certificate Subject Information (Informacje o podmiocie certyfikatu). Uzupełnij niezbędne informacje:
- COUNTRY (wpisz dwuliterowy skrót państwa, np. PL),
- STATE (wpisz województwo),
- LOCALITY (miasto),
- ORGANIZATION (pełna nazwa firmy/instytucji),
- ORGANIZATIONAL UNIT (nazwa działu firmy odpowiedzialnego za zarządzanie SSL, opcjonalnie),
- zaznacz Generate self-signed certificate z dolnego wysuwanego menu,
- kliknij Save Changes.

W oknie pojawi się Certificate Request (CSR) i certyfikat self-signed. Skopiuj całą zawartość CSR (razem z liniami -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- i -----END CERTIFICATE REQUEST-----) i zapisz w notatniku. Plik będzie potrzebny do wystawiania certyfikatu.