Więcej

Cisco ASDM 6.1

 1. W panelu Indetity Certificates kliknij przycisk Add.
 2. Otworzy się panel Add Identity Certificate.
 3. Wybierz opcję Add a new identity certificate.
 4. Zmień wymaganą parę kluczy lub wygeneruj nową.
 5. Wejdź w Certificate Subject DN i wybierz opcję Select.
 6. Otworzy się panel Certificate Subject DN.
 7. Wpisz wszystkie niezbędne informacje wymagane przez Urząd Autoryzacji, upewnij się, że są poprawne i kliknij OK, aby zatwierdzić.
 8. Powróci panel Add Identity Certificate.
 9. Kliknij przycisk Advanced.
 10. Otworzy się panel Advanced Options.
 11. Wpisz domenę, która ma być zabezpieczona certyfikatem SSL.
 12. Zatwierdź OK.
 13. Ponownie pojawi się panel Add Identity Certificate - kliknij przycisk Add Certificate.
 14. Wpisz nazwę dla pliku z CSR: np. c:\csr.txt.
 15. W ten sposób wygenerowany plik zostanie zapisany.