Więcej

C2Net Stronghold

Podczas generowania pliku:

  • zaloguj się do serwera,
  • nie używaj przecinków w polach formularza,
  • w nazwie serwera nie stosuj żadnego ze znaków: ! @ # $ % ^ * ( ) ~ ? > < & / \

Generowanie CSR

1. W linii komend wprowadź:

genkey <nazwa_Twojego_serwera>

Wyświetlą się nazwy plików (wraz z całą ścieżką), w których znajduje się klucz i certyfikat.

Ważne: Jeżeli generujesz wyłącznie plik CSR bez klucza, wpisz:

genreq <nazwa_Twojego_serwera>

2. Otworzy się konsola. Wprowadź długość klucza szyfrowania (obecna norma to 2048-bit). Serwer zacznie generować plik.

3. Wciśnij Y, aby kontynuować proces.

4. Wprowadź dane, które zostaną użyte w nazwie kwalifikowanej dla Twojego serwera (distinguished name – DN):

"O" Organization = pełna nazwa firmy
"OU" Organizational Unit = nazwa działu
"CN" Common Name = domena, która będzie chroniona (pełna nazwa)
"C" Country/Region = dwuliterowy kod kraju, np. PL
"St" State/Province = województwo
"L" Locality = miejscowość

5. Sprawdź i potwierdź wprowadzone dane. Plik CSR zostanie zapisany w lokalizacji podanej w komendzie genkey.

6. Zapisz go (razem z liniami BEGIN i END NEW CERTIFICATE REQUEST). Wykonaj też kopię zapasową.