Więcej

Apache/OpenSSL

Generowanie CSR dla serwera Apache za pomocą mod_ssl Apache / OpenSSL

Aby wygenerować CSR, użyj polecenia:
openssl req -nodes -newkey rsa:2048 -keyout myserver.key -out server.csr Zostaną utworzone dwa pliki:

myserver.key będący kluczem prywatnym – będzie on potrzebny do działania certyfikatu umieszczonego na serwerze. Ze względów bezpieczeństwa nie należy udostępniać pliku klucza osobom postronnym. W przypadku utraty klucza jedyną drogą pozostaje powtórne wygenerowanie CSR, dlatego jego kopię najlepiej zachować.

server.csr – żądanie podpisania certyfikatu.

Podaj następujące dane, będą one wprowadzone do Twojego CSR (nie należy stosować polskich znaków diaktrycznych, podane dane są przykładowe):
Country Name (2-literowy symbol kraju) [AU]: PL
State or Province Name (nazwa województwa) [Some-State]: malopolskie
Locality Name (miasto) []: Krakow
Organization Name (nazwa firmy) []: Firma Sp. z o.o.
Organizational Unit Name (eg, section) []: IT
Common Name (eg, YOUR name) []: subdomena.domeny.pl
Email Address []: jan@kowalski.pl
To wszystkie niezbędne informacje. Zatwierdź pozostałe okna klawiszem Enter aż do momentu wygenerowania pliku tekstowego CSR o nazwie server.csr. Zapisz go - będzie potrzebny po złożeniu zamówienia.