Więcej

Pieczęcie bezpieczeństwa

Pieczęć bezpieczeństwa to np. Authentic & Secure TrustLogo, Card Payment Trust Logo, Corner of Trust, Site Seal etc. Niektóre z nich są dodawane jako bezpłatny dodatek do certyfikatu SSL (np. Corner of Trust). Pozostałe podlegają oddzielnym zamówieniom.