Więcej

Corner of Trust jest ruchomy przy przesuwaniu strony

Corner of Trust powinien być nieruchomy podczas przesuwania strony. Jeśli tak nie jest, upewnij się czy:

  • doctype znajduje się w odpowiednim miejscu,
  • znaczniki html są pozamykane,
  • skrypty pieczęci bezpieczeństwa znajdują się zaraz przed </head> i </body>.