Więcej

Białe obramowanie pieczęci

Jeśli zainstalowana pieczęć bezpieczeństwa ma niewłaściwą białą ramkę, upewnij się, że:

  • skrypty pieczęci są dodane w odpowiednich sekcjach kodu,
  • CSS wymaga 'height:100%' i wygląda następująco:

body {
background-color: #004a80;
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 11px;
color: #000000;
line-height: 1.4em;
margin: 0px;
padding: 0px;
height:100%;
}