Więcej

Zmiana pliku .pfx do używania na Apache

Przy pomocy OpenSSL użyj polecenia: openssl pkcs12 -in mypfxfile.pfx -out outputfile.txt –nodes
Zostanie utworzony plik z kluczem prywatnym i certyfikatami zawartymi w pliku .pfx.

Ważne: Wskazane jest zaznaczenie opcji pobrania wszystkich certyfikatów ze ścieżki certyfikacji z pliku .pfx.

Wygenerowany plik outputfile.txt będzie zawierał klucz prywatny, certyfikat wystawiony dla domeny/witryny, certyfikaty CA (główny lub/i pośrednie). Te wszystkie informacje należy zapisać w osobnych plikach .txt.

Inne pytania z kategorii Kwestie techniczne