Więcej

Wildcard i wsparcie urządzeń mobilnych

Certyfikaty Wildcard posiadają wsparcie Windows Mobile w wersji 6 lub nowszej.
Korzystanie z ochrony subdomen przy użyciu urządzeń mobilnych z wcześniejszymi wersjami WM jest możliwe, gdy certyfikat jest wystawiony dla subdomeny, która wymaga dostępu mobilnego. Należy ją wówczas wpisać w polu Common Name w pliku CSR.

Inne pytania z kategorii Kwestie techniczne