Więcej

Usuwanie certyfikatu z serwera Microsoft IIS 5.0

  1. Wejdź w Internet Services Manager.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy Default Web Site i wybierz Properties.
  3. Wejdź w zakładkę Directory Security.
  4. W części Secure communications kliknij przycisk Server Certificate. Otworzy się okno IIS Certificates Wizard.
  5. Zaznacz opcję Remove the current certtificate. Zostaną wyświetlone informacje o certyfikacie.
  6. Kliknij Next, a następnie Finish.
  7. Certyfikat zostanie usunięty.

Inne pytania z kategorii Kwestie techniczne