Więcej

Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie oczekującego żądania w IIS 5 lub 6

Kopia zapasowa klucza prywatnego

 1. Wejdź w menu Start, wybierz opcję Run, wpisz "mmc" i kliknij OK.
 2. Otworzy się okno Console1. Z menu wybierz File, a następnie Add/Remove Snap-in.
 3. W następnym kroku kliknij przycisk Add...
 4. Wybierz opcję Certificates i kliknij Add.
 5. Ważne: w oknie Certificates snap-in zaznacz opcję Computer account i przejdź dalej klikając Next.
 6. Zaznacz Local computer: (the computer this console is running on) i zakończ przyciskiem Finish.
 7. Zamknij boks Add Standalone Snap-in box, kliknij OK w Add/remove Snap in i wróć do MMC.
 8. Wyszukaj folder Request lub Certificate Enrolment Request. Pod nim znajduje się folder Certificates. Teraz możesz zobaczyć klucz, który stworzyłeś wcześniej.
 9. Wybierz klucz, dla którego chcesz utworzyć kopię zapasową.
 10. Kliknij go prawym przyciskiem myszy, wybierz opcję All TasksExport.
 11. W ten sposób zostanie uruchomiony Certificate Export Wizard. Kliknij Next na stronie powitalnej.
 12. W następnym oknie zaznacz Yes, export the private key i kliknij Next.
 13. Upewnij się, że jest zaznaczona domyślna opcja Enable strong protection (requires IE 5.0, NT 4.0 SP4 or above) i kliknij Next.
 14. Wpisz i potwierdź hasło dostępu do klucza prywatnego i naciśnij Next.
 15. Zapisz plik (.pfx) w wybranym miejscu i kliknij Next.
 16. Zakończ, klikając Finish. Pojawi się komunikat z informacją, że kopia zapasowa została pomyślnie utworzona.
 17. Ważne: Jeśli nie masz kopii zapasowej klucza prywatnego, musisz stworzyć nowe żądanie, ponieważ bez niego nie jest możliwa instalacja certyfikatu SSL.


Import kopii zapasowej klucza prywatnego
Ważne: Instrukcja dla osób, posiadających kopię zapasową klucza prywatnego.

 1. Wejdź w menu Start, wybierz opcję Run, wpisz "mmc" i kliknij OK.
 2. Otworzy się okno Console1. Z menu wybierz File, a następnie Add/Remove Snap-in.
 3. W następnym kroku kliknij przycisk Add...
 4. Wybierz opcję Certificates i kliknij Add.
 5. Ważne: w oknie Certificates snap-in zaznacz opcję Computer account i przejdź dalej klikając Next.
 6. Zaznacz Local computer: (the computer this console is running on) i zakończy przyciskiem Finish.
 7. Zamknij boks Add Standalone Snap-in box, kliknij OK w Add/remove Snap in i wróć do MMC.
 8. Wyszukaj folder Request lub Certificate Enrolment Request. Pod nim znajduje się folder Certificates. Kliknij go prawym przyciskiem. Wybierz All Tasks i Import.
 9. W ten sposób zostanie uruchomiony Certificate Import Wizard. Kliknij Next na stronie powitalnej.
 10. Wpisz nazwę lub wybierz plik (.pfx) i wybierz Next.
 11. Podaj ustalone wcześniej hasło dostępu do klucza, zaznacz zdanie Mark this key as exportable i zakończ Next.
 12. W kolejnym kroku wybierz opcję Place all certificates in the following store i kliknij Next.
 13. Wybierz Finish, aby zakończyć. Otrzymasz komunikat, potwierdzający, że klucz został zaimportowany.

Inne pytania z kategorii Kwestie techniczne