Więcej

Przeniesienie certyfikatu z IIS/PFX (plik .p12) do Java KeyStore?

Użyj następującej komendy: keytool -importkeystore -srckeystore PFX_P12_FILE_NAME -srcstoretype pkcs12 -srcstorepass PFX_P12_FILE -srcalias SOURCE_ALIAS -destkeystore KEYSTORE_FILE -deststoretype jks -deststorepass PASSWORD -destalias ALIAS_NAME Ważne: W celu znalezienia srcalias użyj: keytool -v -list -storetype pkcs12 -keystore PFX_P12_FILE > FILENAME.TXT (nie zmieniaj nazwy pliku .txt).

Inne pytania z kategorii Kwestie techniczne