Więcej

Konwersja certyfikatów (PEM/P7B/PFX/DER)

Formaty certyfikatów można zmieniać przy użyciu poleceń OpenSSL lub za pośrednictwem narzędzia Konwerter SSL. Poniżej znajdują się najczęściej używane.

I. Konwersje plików PEM
PEM do DER
openssl x509 -outform der -in certificate.pem -out certificate.der
PEM do P7B
openssl crl2pkcs7 -nocrl -certfile certificate.cer -out certificate.p7b -certfile CACert.cer
PEM do PFX
openssl pkcs12 -export -out certificate.pfx -inkey privateKey.key -in certificate.crt -certfile CACert.crt

II. Konwersje plików P7B
P7B do PEM openssl pkcs7 -print_certs -in certificate.p7b -out certificate.cer
P7B do PFX
openssl pkcs7 -print_certs -in certificate.p7b -out certificate.cer openssl pkcs12 -export -in certificate.cer -inkey privateKey.key -out certificate.pfx -certfile CACert.cer

III. Konwersje plików PFX
PFX do PEM
openssl pkcs12 -in certificate.pfx -out certificate.cer -nodes

IV. Konwersje plików DER
DER do PEM
openssl x509 -inform der -in certificate.cer -out certificate.pem

Inne pytania z kategorii Kwestie techniczne