Więcej

Java Keytool: użyteczne komendy

Usuwanie certyfikatu: keytool -delete -alias aliasname
Wyświetlenie Keystore certyfikatu: keytool -list -v | more
Lista certyfikatów cacert: keytool -list -keystore \j2sdk\jre\lib\security\cacerts | more
Wyświetlenie certyfikatu: keytool -printcert -v -file anycert.cer | more

Inne pytania z kategorii Kwestie techniczne