Więcej

Jak zrobić kopię zapasową klucza prywatnego i certyfikatu w iPlanet 6.0?

  1. Uruchom Windows Explorer.
  2. Wejdź do katalogu z aliasami danej strony internetowej. Domyślnie katalog można znaleźć używając c:\iPlanet\Servers
  3. Zaznacz i skopiuj pliki .db Twojego serwera. Upewnij się, że kopiujesz pliki -cert7.db i -key.db - w ten sposób poprawnie stworzysz kopię zapasową klucza i certyfikatu.


W przypadku awarii pliki można przywrócić do katalogu, aby je odzyskać.

Inne pytania z kategorii Kwestie techniczne