Więcej

Jak znaleźć odcisk/numer seryjny posiadanego certyfikatu?

Ważne: Aby skorzystać z rozwiązania należy mieć dostęp do pliku certyfikatu oraz narzędzi IIS, IE, MMC lub OpenSSL.

Windows (MMC, IE, IIS)
1. Postępuj według kolejności:
- MMC: Add/Remove Snap-in -> Certificates -> Add -> Close -> Expand (kliknij znak plusa) Certificates - Local Computer -> Personal -> Certificates -> Kliknij 2x na certyfikacie, aby go otworzyć.
- IIS 5 & 6: kliknij prawym przyciskiem myszy na stronie -> wybierz Właściwości -> Directory Security -> View Certificate
- IE: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Treść -> Certyfikaty
2. Kliknij Szczegóły
3. Sprawdź, czy menu pokazuje opcję <ALL>
4. Wybierz Thumbprint lub Serial Number, aby zobaczyć informacje, których szukasz.
5. Aby je skopiować, użyj kombinacji klawiszy CTRL+C

OpenSSL
Dla odcisku użyj komendy: -> openssl x509 -in CERTIFICATE_FILE -fingerprint -noout Serial Number: -> openssl x509 -in CERTIFICATE_FILE -serial -noout Ważne: należy zamienić CERTIFICATE_FILE na rzeczywista nazwę pliku z certyfikatem.

Inne pytania z kategorii Kwestie techniczne