Więcej

Jak zamienić plik .crt na format .cer

  1. Wejdź w zarządzanie certyfikatu i otwórz plik twoja_strona.crt
  2. W nowym oknie wejdź w zakładkę Details i kliknij przycisk Copy to File.
  3. Naciśnij Next.
  4. W oknie Certificate Export Wizard wybierz opcję Base-64 encoded X.509 (.CER) i kliknij Next.
  5. Wybierz Browse, aby określić miejsce zapisania i wpisz nazwę_strony jako nazwę pliku.
  6. Kliknij Next i Finish, aby zakończyć.
  7. W ten sposób powstał plik nazwa_strony.cer

Inne pytania z kategorii Kwestie techniczne