Więcej

Jak utworzyć plik ca-bundle?

Plik ca-bundle jest potrzebny podczas instalacji SSL.

Z wystawionym certyfikatem SSL będą potrzebne do instalacji również pliki certyfikatów pośredniczących oraz głównego. Wszystkie razem (prócz certyfikatu dla Twojej domeny) tworzą tzw. łańcuch, który informuje kto brał udział w procesie wystawienia i walidacji certyfikatu.

Przykładowo:

  • certyfikat główny - CARoot.crt
  • certyfikat pośredni 1 - Intermediate1.crt
  • certyfikat pośredni 2 - Intermediate2.crt
  • certyfikat pośredni 3 - Intermediate3.crt
  • certyfikat wystawiony dla domeny/witryny - twoja_domena.crt

Ważne: w pliku Bundle nie należy umieszczać pliku twoja_domena.crt.


Pliki można połączyć na dwa sposoby:

1. za pomocą dokumentu tekstowego:

  • otwórz wszystkie pliki w notatniku,
  • otwórz nowy, pusty dokument tekstowy,
  • skopiuj treść każdego pliku i wklej do pustego w kolejności: Intermediate3.crt, Intermediate2.crt, Intermediate1.crt, CARoot.crt
  • zapisz plik jako twoja_domena.ca-bundle

2. za pomocą poleceń:

- Linux i systemy oparte na UNIX -- cat EssentialSSLCA_2.crt ComodoUTNSGCCA.crt UTNAddTrustSGCCA.crt AddTrustExternalCARoot.crt > yourDomain.ca-bundle
- Windows lub DOS
-- copy EssentialSSLCA_2.crt + ComodoUTNSGCCA.crt + UTNAddTrustSGCCA.crt + AddTrustExternalCARoot.crt yourDomain.ca-bundle

Inne pytania z kategorii Kwestie techniczne