Więcej

Jak przenieść certyfikat z kluczem z serwera Apache na IIS?

Użyj polecenia: -> openssl pkcs12 -export -inkey KEY_FILE_NAME -in CERT_FILE -out SOMETHING.pfx Ważne: Pamiętaj o zmianie wartości pól Key file name, Cert file i Something na rzeczywiste dane.

Jeśli chcesz połączyć wszystkie certyfikaty (wystawiony dla domeny/witryny, główny - Root i pośrednie - Intermediate) z kluczem prywatnym do pliku .pfx/p12 użyj polecenia: -> openssl pkcs12 -export -inkey KEY_FILE_NAME -in CERT_FILE -certfile APACHE_CA_BUNDLE -out SOMETHING.pfx

Inne pytania z kategorii Kwestie techniczne