Więcej

Dodawanie serwisów do istniejącego certyfikatu SSL

W celu uruchomienia nowych stron www pod zainstalowany certyfikat UC SSL należy użyć poniższych przykładowych komend:

Dla Exchange 2007: Enable-ExchangeCertificate -Thumbprint $THUMBPRINT -Services "POP, IMAP, IIS, SMTP"
Dla Exchange 2010: (Ważne: nie używaj cudzysłowów) Enable-ExchangeCertificate -Thumbprint $THUMBPRINT -Services POP, IMAP, IIS, SMTP W obu komendach $THUMBPRINT należy zastąpić odciskiem klucza właściwego certyfikatu (można go skopiować z certyfikatu pod szczegółami SSL w Microsoft Management Console, Certificate Snap-in, konto lokalnego komputera).

UWAGA: Jeśli istnieją już serwisy chronione przez ten SSL, należy je również wymienić w powyższych komendach.

Inne pytania z kategorii Kwestie techniczne