Więcej

Dlaczego OWA używa starego certyfikatu, mimo że został zmieniony?

Zazwyczaj dzieje się tak, gdy certyfikat jest instalowany przy użyciu Exchange Management Shell. Wówczas nie ma możliwości wyboru konkretnego certyfikatu. Aby wskazać serwerowi właściwy certyfikat, należy użyć Managera IIS.

IIS 6
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na stronę, która zawiera folder OWA.
2. Kliknij Properties.
3. Wejdź w zakładkę Directory Security.
4. Kliknij Server Certificate pod częścią Secure communications.

Uruchom Web Server Certificate Wizard

5. Kliknij Next.
6. Wybierz Replace.
7. Zaznacz nowy certyfikat z listy i kliknij Next.
8. Sprawdź szczegóły i naciścij Next.
9. Kliknij Finish, aby zakończyć.

IIS 7
1. Przy użyciu Managera IIS, znajdź certyfikat główny strony z folderem OWA. Środek okna powinien zawierać nazwę danej strony internetowej.
2. Wybierz Bindings z menu Edit Site.

Uruchomi się Web Site Bindings

3. Zaznacz https i kliknij przycisk Edit po prawej stronie.
4. W sekcji SSL Certificate wybierz nowy certyfikat z dolnego wysuwanego menu.
5. Zakończ instalację, klikając OK.

W celu weryfikacji, czy certyfikat został podmieniony, kliknij dwa razy na OWA i sprawdź.

Inne pytania z kategorii Kwestie techniczne