Więcej

Brak możliwości eksportu klucza

Opcja eksportu i tworzenia kopii zapasowej jest dostępna jedynie dla administratora z pełnymi uprawnieniami.

Jeśli nie masz uprawnień do katalogu MachineKeys, możesz je sobie nadać w poniższy sposób:

  1. Otwórz Microsoft Windows Explorer.
  2. Znajdź folder: %SystemDrive%\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys.
  3. W folderze znajdują się różne pliki, spróbuj je otworzyć w dokumencie tekstowym.
  4. Jeśli pojawi się komunikat brak dostępu, wejdź we właściwości pliku i w sekcji uprawnień nadaj sobie prawa do pliku.

Ważne:
Jeśli nie możesz znaleźć powyższego pliku, upewnij się, że masz wgląd do ukrytych plików I katalogów.
Powyższa instrukcja nie odnosi się do certyfikatów ochrony e-maili. Działa na systemie XP i nowszych.

Inne pytania z kategorii Kwestie techniczne