Więcej

Błędny certyfikat przy próbie wejścia na stronę poprzez HTTPS

Jeśli po dodaniu certyfikatu, przydzieleniu mu adresu IP, a następnie do tego adresu - przypisaniu domeny oraz przeładowaniu serwera Apache, na stronie (poprzez https://) nadal wyświetlany jest błędny, domyślny certyfikat serwera wykonaj poniższe kroki:

  • W pliku /etc/httpd/conf.d/ssl.conf znajdź linię rozpoczynającą się od <VirtualHost _default_:443>
  • Usuń lub zakomentuj (#) całą sekcję od "<VirtualHost _default_:443>" do "</VirtualHost>"
  • Zatrzymaj i ponownie uruchom serwer Apache (opcja restart w tym przypadku nie zadziała).

Inne pytania z kategorii Kwestie techniczne