Więcej

Zeus

Uruchomienie szyfrowanych sesji na stronie następuje poprzez zainstalowanie na serwerze 3 certyfikatów: wystawionego dla domeny (witryny), certyfikatu pośredniego (intermediate) oraz głównego (tzw. root). Należy je wszystkie wkleić w wymienionej kolejności do zwykłego edytora tekstowego i pamiętać przy tym, aby każdy zaczynał się i kończył liniami -----BEGIN CERTIFICATE----- i -----END CERTIFICATE-----.
Prawidłowy schemat połączonych plików jest następujący:
-----BEGIN CERTIFICATE-----
(certyfikat domeny)
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
(certyfikat pośredni)
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
(certyfikat Root CA)
-----END CERTIFICATE-----

Poszczególne kroki instalacji:

  1. Zaloguj się do serwera.
  2. W lewym menu wybierz Certyfikaty SSL.
  3. Wyświetli się ustawienia Certificate Sets. Kliknij Generate CSR lub Replace Certificate przy domenie (stronie), dla której instalujesz certyfikat.
  4. Następnie wklej 3 połączone wcześniej certyfikaty do pola Signed Certificate i kliknij OK.
  5. Teraz należy uruchomić szyfrowanie na stronie. W tym celu wróć do strony głównej (Home w lewym menu). W części Virtual Server Status zaznacz pole (check box) przy serwerze wirtualnym i kliknij siwy przycisk Configure.
  6. Otworzą się ustawienia Current Configuration. Należy ustawić yes dla opcji SSL enabled (Setting, na samym dole).
  7. Na końcu należy zatwierdzić zmiany i zrestartować serwer.

Inne pytania z kategorii Instalacje certyfikatów SSL