Więcej

SSL na serwerze ftp

Do rozpoczęcia niezbędne jest korzystanie z vsftpd (Very Secure File Transfer Protocol Daemon).

1. Wygeneruj CSR przy użyciu OpenSSL.
2. Gdy będzie trzeba podać oprogramowanie, z jakiego korzystasz, wybierz opcję OTHER.
3. W mailu z certyfikatem, w pliku .zip znajdują się certyfikaty pośrednie (Intermediate) i główny (Root) - należy je umieścić w jednym pliku z rozszerzeniem .pem (WAŻNE: zachowaj podaną kolejność):

# cat twoja.domena.crt intermediate.crt root.crt > twoj.serwer.pem

4. Umieść plik tam, gdzie znajdują się certyfikaty (zazwyczaj jest to: /usr/share/ssl/certs/).
5. Otwórz plik vsftp.conf (domyślna lokalizacja to /etc/vsftpd/vsftpd.conf) w edytorze tekstowym i dodaj : rsa_cert_file /path/to/your.server.pem (podaj pełną ścieżkę do pliku certyfikatu).
6. Zrestartuj vsftpd używając:

# /etc/init.d/vsftpd restart
lub
# /sbin/service/vsftpd restart
lub
# killall vsftpd
# vsftpd

7. Certyfikat został zainstalowany.

Inne pytania z kategorii Instalacje certyfikatów SSL