Więcej

Novell I-Chain

  1. Stwórz plik, łączący certyfikaty Intermediate i Root.
  2. Otwórz oba certyfikaty w plikach tekstowych. Skopiuj je w całości do nowego dokumentu tekstowego w kolejności: Intermediate jako pierwszy i Root pod nim.
  3. Zapisz plik.
  4. Otwórz ConsoleOne i otwórz kontener ICS dla serwera I-Chain.
  5. Otwórz certyfikat.
  6. Następnie w oknie Properties of Mycert wejdź w zakładkę Certificates i naciśnij przycisk Import.
  7. Kliknij Read from file, wyszukaj wcześniej zapisany plik z dwoma certyfikatami i naciśnij Next.
  8. Kliknij ponownie Read from the file i wyszukaj certyfikat dla witryny lub wklej go w odpowiednie pole.
  9. Rozpocznij instalację certyfikatu, klikając Finish.

Ważne: Może się pojawić komunikat, że podmiot wymieniony w CSR nie pasuje do podmiotu z certyfikatu. Certyfikat należy zaakceptować mimo to.

Inne pytania z kategorii Instalacje certyfikatów SSL