Więcej

Netgear SSL VPN Concentrator

Do instalacji certyfikatu niezbędny jest plik .zip zawierający klucz prywatny i certyfikat ssl wystawiony dla domeny (server.key i server.crt).

W celu instalacji wykonaj kolejno kroki:

  1. Wejdź do menu System Configuration.
  2. Pod menu wybierz opcję Certificates (z lewej strony).
  3. W części Import Digital Certificate skorzystaj z opcji Browse, aby zlokalizować plik na komputerze.
  4. Kliknij Upload, aby zapisać plik w tabeli Cert Description (po prawidłowym zapisie, plik będzie widoczny w tym miejscu).
  5. W otwartym oknie View Certificates wpisz hasło certyfikatu (jeśli wymagane) i kliknij Enable.
  6. VPN zostanie uruchomiony ponownie z zainstalowanym certyfikatem.
  7. Możesz sprawdzić szczegóły certyfikatu, klikając link Cert Description.
  8. Certyfikat jest aktywny w momencie, gdy można sprawdzić jego datę ważności.

Inne pytania z kategorii Instalacje certyfikatów SSL