Więcej

Microsoft IIS: Instalacja certyfikatu głównego i pośrednich

Przed rozpoczęciem upewnij się, że certyfikaty potrzebne do instalacji znajdują się na serwerze.

W menu Start kliknij Uruchom, wpisz mmc  i naciśnij OK.

W oknie Console1 kliknij File i wybierz Add/Remove Snap in.

W kolejnym oknie kliknij Add...

Następnie w oknie Add Standalone Snap-in wybierz zapisane wcześniej certyfikaty i kliknij Add.

W kolejnym kroku zaznacz opcję Computer account (ważne!) i naciśnij Next.

Zaznacz opcję Local computer i kliknij Finish.

Zamknij okno Add Standalone Snap-in, kliknij OK w Add/Remove Snap in.

Wróć do  mmc.

 

Instalacja certyfikatu głównego (tzw. Root CA)

W Console Root kliknij prawym przyciskiem myszy na Trusted Root CA, następnie wybierz All Tasks i Import.

Pojawi się okno Certificate Import Wizard, kliknij Next w oknie powitalnym.

Teraz zlokalizuj certyfikat Root CA (użyj opcji Browse) i kliknij Next.

Na końcu zakończ przyciskiem Finish.
 

Instalacja certyfikatu/ów pośredniego/ch (tzw. Intermediate CA)

W Console Root kliknij prawym przyciskiem myszy na Intermediate CA, następnie wybierz All Tasks i Import.

Ponownie pojawi się Wizard - postępuj jak z certyfikatem głównym, załączając certyfikat pośredni.
Ważne: Jeśli wymagana jest instalacja kilku certyfikatów pośrednich, należy ten krok powtórzyć indywidualnie dla każdego certyfikatu.

Upewnij się, że w miejscu "Trusted Root Certification Authorisies" znajduje się certyfikat główny CA, a w miejscu "Intermediate Certification Authorities" certyfikat(y) pośredni(e).

Do poprawnego zakończenia instalacji może być konieczny restart serwera.

Inne pytania z kategorii Instalacje certyfikatów SSL