Więcej

Microsoft IIS 7.x

Zapisz plik z certyfikatem w dokumencie tekstowym jako twoja_domena.crt.
  1. W menu Start wybierz Panel sterowania. Następnie wejdź kolejno w: Narzędzia administracyjne > II SM > Server Name.
  2. Kliknij ikonkę Server Certificates - otworzy się okno Internet Information Services (IIS) Manager.
  3. Wybierz opcję Complete Certificate Request (z prawej strony okna).
  4. W nowym oknie wybierz lokalizację z zapisanym plikiem twoja_domena.crt, a następnie wpisz nazwę swojej domeny w polu poniżej i kliknij OK.
WAŻNE: Zdarza się, że podczas instalacji certyfikatu, serwer IIS 7 generuje komunikat „Cannot find the certificate request associated with this certificate file. A certificate request must be completed on the computer where it was created” lub „ASN1 bad tag value met”.
Jeśli certyfikat jest instalowany na tym samym serwerze, na którym został wygenerowany CSR, w większości przypadków oznacza to, że certyfikat został już zainstalowany. Należy zamknąć komunikaty i odświeżyć listę certyfikatów używając klawisza F5. Jeśli pojawi się na liście - należy przejść do kolejnego kroku (Uruchomienie szyfrowania strony).
Natomiast w przypadku, gdy nie ma go na liście, należy ponownie wystawić certyfikat, używając nowego pliku CSR.


Uruchomienie szyfrowania strony
  1. Wróć do katalogu głównego właściwej strony. W środkowej części okna pojawi się opcja Default Website Home (lub nazwa strony internetowej).
  2. Z opcji po prawej stronie wybierz Bindings (część Edit Site).
  3. Pojawi się okno Site Bindings. Dodaj port 443.
  4. Otworzy się okno Add Web Site Binding. Należy wybrać następujące opcje: Type - https, IP address - IP strony lub All Unassigned, Port: 443, SSL certificate - nazwa zainstalowanego certyfikatu. Następnie kliknij OK, aby zapisać zmiany.
WAŻNE: Jeśli w części Type będzie już wybrana opcja https, wybierz ją ponownie, aby mieć pewność, że zostanie zapisana podczas instalacji. Kliknij OK w oknie Web Site Bindings.

Zrestartuj serwer/stronę www. Instalacja zostanie zakończona.

 

Inne pytania z kategorii Instalacje certyfikatów SSL